Kop

 

Köpprocessen i Portugal har sitt eget regelverk. Den portugisiska lagen definierar parternas legala rättigheter och skyldigheter och som lagfartsinnehavare för köparen fullt ägande, också de skyldigheter och ansvar som tillhör fastigheten.

När du bestämt dig för en fastighet så anlitas en advokat som kollar vilka ansvaråtaganden, pantsättningar och skyldigheter som kan finnas på fastigheten. Det är också viktigt att advokaten kollar så att hela fastigheten med utbyggnader inklusive pool är formellt registrerade hos alla berörda myndigheter. Notarien som slutför köpprocessen granskar endast att kontraktet som sådant uppfyller legala villkor. Din advokat är din personliga rådgivare som säkerställer dina intressen.

Vanligtvis är det köparens advokat som upprättar ett köpekontrakt som innehåller köpesumma, överlåtelsedatum och överenskomna villkor. Det är först när köpekontraktet är undertecknat av bägge partner och handpengen är betald som det finns ett juridiskt bindande avtal.

Om säljaren inte fullföljer överlåtelsen efter att köpekontraktet är undertecknat och handpengen betald, så blir han vanligtvis skyldig att betala dubbla handpengsbeloppet till köparen. Om köparen inte fullföljer sin del av avtalet så förlorar han handpengen.

Köparen betalar alltid kostnaderna för köpet. De består utav, överlåtelseskatt (se tabell),  stämpelskatt 0,8% till staten samt kostnaden för notarien och fastighetsregistret. Advokaten debiterar ett arvode på mellan 1 till 2,5% av köpeskillingen. 

 

Belopp som IMT beräknas på

Procentsats

Belopp att dra av från

Summan

Till € 92.407

1%

€ 0,00

Från € 92.407 to € 126.403

2%

€ 924,07

Från € 126.403 to € 172.348

5%

€ 4.716,22

Från € 172.348 to € 287.213

7%

€ 8.163,09

Från € 287.213 to € 550.836

8%

€ 11.035,30

Över € 550.836

6%

€ 0,00

 

För rustika fastigheter är överlåtelseskatten 5%. 

Inköpskostnaderna utgörs av överlåtelseskatt och följande:
0,8% avgift för regeringen;

notarie avgifter;
Inskription i fastighetsregistret.

(Ungefär. 1,5% i kombination)

Advokat 1% -2,5% på inköpspriset , exkl. Moms 23%

Inköpsprocessen:
muntlig överenskommelse (ej formellt ännu);
Skuldebrevs kontrakt (vanligtvis handpenning på 10-30% av inköpspris ) - om säljaren inte levererar då han kommer att få betala detta belopp tillbaka i dubbel, om köparen inte slutför sedan detta belopp är förverkat;
Formella handlingar.