Råd - Portugal finans paradiset


Portugal antog en ny lag med intentionen att attrahera människor till Portugal som kan tillföra mervärde till den portugisiska ekonomin. Lagen baseras på det dubbelbeskattningsavtal som finns mellan Portugal  och individens hemland.

För att kvalificera sig som NHR (Non-Habitual Resident) är det nödvändigt att:
- skattskriva sig i Portugal (att vara bosatt i Portugal mer än 183 dagar per år eller ha ett permanent boende som visar att man avser att bosätta sig där)
att man inte varit skattskriven i Portugal de senaste fem åren innan man ansöker om NHR-status .

Du erhåller rättigheten att bli beskattad som NHR för en period av 10 år i följd om du uppfyller bosättningskraven för vart och ett av dessa år.

Inkomster från härstammar från källor utanför Portugal blir undantagna från beskattning i Portugal..

Också vissa pensioner är undantagna från portugisisk beskattning.

Dessutom behöver du:
- Portugisiskt skattenummer
- Öppna bankkonto i Portugal
- Inskrivning i Social Security behövs bara om den icke-regelbundna resident's intäkter kommer från kategori A eller B. Att antyda att den icke-reguljära bosatt måste ha ett giltigt sjukförsäkring för att garantera skydd för hälsan och olycksfall.

Naturligtvis kan vi hjälpa dig att kontakta en advokat som kan utreda om du omfattas av denna förmånliga status.